Lenvik kommune Fritidskort 2016

Lenvik kommune har i 2016/2017 et prosjekt med fokus på utjevning av sosiale forskjeller, inkludering og forebygge frafall i fra fritidsaktiviteter for barn og unge.


Fritidskort

 

 

 

Klikk her for å lese mer