Nyttårshilsen fra Grendeutvalget

Nyttårshilsen 2016 fra Gibostad Grendeutvalg

Det har vært godt og trygt å bo på Gibostad også i 2016. Svært mye positivt har skjedd. Og mange har bidratt til at det har skjedd. Gibostad Grendeutvalg skal være kommunens og lokalsamfunnets organ for å organisere, planlegge, følge opp, gjennomføre og kvalitetssikre mange aktiviteter, hendelser, planer, tiltak, arrangement og idéer som er kommer opp gjennom et år.

Gjennom 2016 er det flere store hendelser og aktiviteter som har satt sitt preg på lokalsamfunnet, på forskjellige måter: at legekontoret og helsestasjonen er flyttet og åpnet, alle ski-rennene, skytteraktivitetene, svømmekveldene og fotballkampene, GibostadMartna, Mørketida og JuleMarked i Gamle Gibostad, åpning av nyanlegget på skytterbanen, forberedelser til oppstart på bygging av den barnehagen, igangsetting av reguleringsplanarbeidet for «Gibostadbukta», forberedelser til å åpne det nye boligområdet Markveien, forberedelser til renovering av Samfunnshuset, planlegging av kloakkrensing er igangsatt, salg av det gamle legekontoret til næringsformål, salg av Felleskjøp-eiendommen til næringsaktører, utbedring av lysløype-traséene, kulturskolen har igjen undervisning på Gibostad, et fantastisk folkebibliotek som virkelig fortjener ditt besøk, m. m. m.

Og mange flere store og små positive hendelser som bidrar til vekst, trivsel, framtidstro og pågangsmot hos oss som bor her, og derved også for Lenvik kommune. Sammen kan vi ta hverandre i hendene og si: ”Godt jobbet! Vi er jammen mange flinke folk og lokalpolitikere som står på for det beste for hverandre!”

Men ingen trær vokser inn i himmelen, og det er flere store utfordringer som ligger foran oss:

Å skape entusiasme og lyst til å bidra til å utvikle Gibostad-området til å bli et foretrukket område å bo i, å flytte til, å utvikle næringsaktivitet i, å skape trivsel og bolyst i.

Og så skal vi jobbe videre med de prosjektene som allerede er igangsatt: økt boligbygging og utløsing av Markveien, utvikling ved Senja vgs skole, ferdigstilling av Gibostad havn, renovering av Samfunnshuset, oppgradering av Materialhandelen, økt tilflytting og økning av barnetall, reetablering av SFO-tilbud. Næringsutvikling, identitetsbygging, omdømmebygging, for å nevne noe.

Og sist, men ikke minst: Bidra til at den endelige Reguleringsplanen for Gibostadbukta blir så god som overhodet mulig når politikerne skal vedta den høsten 2017.

Denne nyttårshilsenen går til alle som gjennom året har tenkt på Gibostad, bidratt til positive hendelser på og omkring Gibostad, framsnakket Gibostad, forsvart lokalsamfunnet, tatt vare på noe av kulturarven, hatt omsorg for store og små, vedtatt framtidsrettede tiltak, og sørget for at store og små har hatt lyst til å stå opp om morgenen og være med på det som skjer hver dag i lokalsamfunnet. Tusen takk for at du bidrar!

Dette året har tydelig vist at godt samarbeid mellom lokalsamfunnets beboere og næringsliv, og kommunens politikere og administrasjon er en forutsetning for positive planer og løsninger. Gibostad Grendeutvalg ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet med andre grendeutvalg, med næringslivet i området, med Barnebyen, med Gibostad Mottak EMA, med Senja vg skole, med Gibostad skole, med alle frivillige i lag og foreninger, med aviser og media for øvrig, med politikere og byråkrater på alle nivå, og om så med Kongen og Snyfjellnissen om det blir aktuelt.

Og til dere som enda ikke har engasjert dere i lokalsamfunnets store og små oppgaver og utfordringer: Meld deg på, – det er bruk for deg og det du kan! Du vil snart oppdage at det er trivelig å være i lag med sambygdingene! Og har du en idé du tror er god, – så ER det en god idé!

Grendeutvalget, som faktisk er du og jeg, takker herved alle som har bidratt til at 2016 har vært et godt år å leve i, på og rundt Gibostad. Lag og foreninger har plass til flere medlemmer, og Grendeutvalget behøver alles hender og hoder til å bidra på en eller annen måte for fellesskapet.

En ensom regndråpe i øsregn kan aldri gi seg selv ansvaret for oversvømmelsen. Et enkelt snøfnugg kan ikke ta ansvar for snøstormen. Ingen av dem forstår hvilken utrolig kraft som ligger i det lille som legges til det lille…. Vi er hver for oss regndråper og snøfnugg. Men sammen……

Tusen takk for innsatsen i 2016! Og måtte 2017 bli det beste året for lokalsamfunnet vårt!

Hver enkelt av oss er betydningsfull. For noen betyr nettopp DU svært mye. Bety det også i 2017!

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

JuleMarked i Gamle Gibostad

Påmeldingene til JuleMarked i Gamle Gibostad er i gang!
Etter fjorårets «pang-suksess» er forberedelsen til årets JuleMarked i Gamle Gibostad godt i gjenge. Arrangementet utvikles videre etter fjorårets lest.
LØR 3. desember 2016 fra kl 11.00 – 16.00 er Gamle Gibostad igjen pyntet til advent og jul, og mat, aktiviteter og ikke minst et variert og fristende JuleMarked med nostalgisk preg, gir anledning for hele familien til å kose seg og finne den gode førjulsstemningen!

Har DU lyst til å være utstiller, så ta kontakt med Elaine på 4829 5193.

For fortløpende info kan du følge med på:

https://www.facebook.com/events/862407320560241/

 

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

DETALJREGULERINGSPLAN GIBOSTADBUKTA

Etter et godt besøkt Folkemøte 13. oktober 2016 er det klart for innspill til ny Reguleringsplan for planområdet på nedsiden av Gisundveien og Vardnesveien, fra Klippfiskberget i sør, og til og med Krom i nord, og hvor eiendommene med «Herredshuset», Joker-butikken og «Bankbygget» også er tatt med.
Hele planforslaget finnes på Lenvik kommunes webside: www.lenvik.kommune.no
Kart og skjema for innspill ligger som vedlegg her, og på fb-siden til Gibostad Grendeutvalg.
Frist for innspill til planprogrammet og planarbeidet er 4. november 2016.
Det blir anledning til nye innspill i høringsperioden, våren 2017, før forslaget til reguleringsplan fremmes til politisk behandling.
ALLE kan gi innspill til Lenvik kommune, og alle innspill sendes Lenvik kommune.

Plan, kart og skjema Reguleringsplan Gibostadbukta

Publisert i Bygdeutvikling, Nyheter | Skriv en kommentar

MasterPlan Gibostad

MasterPlan Gibostad er nå ferdig og godkjent av Årsmøtet i Grendeutvalget!

Et utdrag av MasterPlan Gibostad er nå tilgjengelig, både i digital og skriftlig form. Grunnet stort sideantall, er ikke hele planen lagt ut digitalt. Den kan imidlertid bestilles som ferdig utprintet eksemplar (se nedenfor).

En fullstendig og innbundet MasterPlan Gibostad, fritt tilsendt i posten, kan bestilles med en e-post til: grendeutvalget@gibostad.no , samt innbetaling av kr 200 til Grendeutvalgets konto 4776.18.22035 for dekning av trykking og porto. Oppgi navn og adresse som masterplanen skal sendes til.

PDF Endelig MA-PLAN Gibostad

Publisert i Bygdeutvikling, Nyheter | Skriv en kommentar

Nytt Arctic Race-møte!

ARoN Invitasjon Møte2 26.apr

Publisert i Aktiviteter, Nyheter | Skriv en kommentar

Seminar for kunstfeltet

Troms Fylkeskommune inviterer til seminar for kunstfeltet:

Fredag 13. mars 2015 kl 10.00 – 16.00 på Fylkeshuset i Tromsø. Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

IDÉMØTE – Arctic Race of Norway 2015

Det inviteres til idémøte i forbindelse med arrangement i august.
Mandag 2. mars kl. 18:30 på Kafé Løvetanna ved Embrace Life senteret på Gibostad.

Les videre

Publisert i Aktiviteter, Nyheter | Skriv en kommentar

Går du med Gründer-planer?

Er du en Gründer? Ønsker du å starte bedrift?
Les videre

Publisert i Bygdeutvikling, Nyheter | Skriv en kommentar

Ide-myldring om Arctic Race of Norway (ARoN)

Noen entusiastiske sjeler møttes i kveld i Smia til en første liten ide-myldring om hva vi kan bli med på i Arctic Race of Norway (ARoN). Etter kort tid kom det mye spennende fram. Les videre

Publisert i Aktiviteter, Nyheter | Skriv en kommentar

Fylkeskommunen v/»Rom for Kultur» inviterer til AKUSTIKKSEMINAR

Her er det spennende ting å lære!
Er det noen som er interessert i å representere Gibostad-området på et profesjonelt Akustikkseminar? Vi har mange lokaler som krever god kunnskap om innstilling av lyd. Les videre

Publisert i Aktiviteter, Nyheter | Skriv en kommentar