Gibostadmartna 2012

Bildene er tatt av Håvard Rørset, Årnes