MartnaDugnad

MARTNA-DUGNADER

MartnaDugnader – et ansvar for alle deltakende lag og foreninger!

Her er dugnadsplanen for martnavekka:

Mandag 5. aug 2019 kl 18:00 Alle møter på Gammelbrygga for info.
Torsdag 8. aug 2019 kl 18:00
Søndag 11. aug 2019 kl 16:00
Mandag 12.aug 2019 kl 10:00 Etterarbeid

Mandag skal vi rydde og klargjøre heile martnaområdet!
Så på MAN tar alle med det de har av klippere, trimmere, hekksakser, river og trillebårer. Og annet høvelig utstyr for opparbeiding av uteområdet. Bilhenger er også hensiktsmessig.

TOR skal alle teltene opp. Da er det viktig med mange hender.
SØN skal vi rydde vekk martnan, og med avslutning på Vertshuset umiddelbart deretter.

HUSK at alle lag og foreninger har plikt til å hjelpe til på alle fellesområder og ikke bare egne stand.
Også de som ikke er tilsluttet noen lag eller foreninger er hjertelig velkommen på dugnad, de også!

Jo flere som møter fra foreningene, jo bedre får vi dette til, og jo mer effektive kan vi bli.
Det oppfordres derfor til å invitere med naboer og kjente til dugnadene. Og feriegjester kan vel også spørres om å bidra litt?

VEL MØTT!