Påmelding for utstillere

GibostadMartna arrangeres i år for 29. gang 8. 9. august. 2020
DET ER IKKE MULIG Å MELDE SEG PÅ ENDA.
 

Tema for årets GibostadMartna er lokal og kortreist mat.
GibostadMartna skal holdes i gammel stil, bygd på vår kysttradisjoner og kjennetegn.

Dette skal gjenspeiles i rammene rundt arrangementet.
For eksempel i klesstil til deltakere, i aktiviteter og i hva som frambys for salg.
Det kan være innenfor håndverk, husflid, mattradisjoner, natur-produkter o.l.

GibostadMartna ønsker produkter av god kvalitet, og ikke ”tivoli-varer”.

Salg og servering av varm mat forbeholdes lag og foreninger i grendeutvalgsområdet.
De som søker om matsalg må oppgi hva som skal selges.

GibostadMartna oppfordrer utstillere til å ha Vipps eller terminaler for betaling.

Hver utstiller får 2 fribilletter og utover det må alle betale inngang.
I år sendes det ikke ut invitasjon via post, bare på e-post.

Les nøye gjennom påmeldingsskjemaet, og fyll ut alle rubrikker.

Velkommen som utstiller!

 

Hva koster det å delta?
Standleie ca 3×3 m (telt/ bod):
Hele helgen kr 500.- for private og kr. 1.000.- for firma.
For en av dagene koster det kr. 300.- for private og  kr. 700.- for firma.

Standleie bobil/vogn m/fortelt
Hele helgen:
kr. 430,- for private og kr.   690,- for firma (4 m ekvipasje)
kr. 540,- for private og kr.   855,- for firma (5 m ekvipasje)
kr. 650,- for private og kr. 1030,- for firma (6 m. ekvipasje)
kr. 750,- for private og kr. 1.200,- for firma (7 m. ekvipasje)
kr. 850,- for private og kr. 1370,- for firma ( 8 m. ekvipasje)
kr. 960,- for private og kr. 1540,- for firma ( 9m. ekvipasje)

En av dagene:
kr. 260,- for private og kr.  500,- for firma (4 m ekvipasje)
kr. 320,- for private og kr.  640,- for firma (5 m ekvipasje)
kr. 390,- for private og kr.  770,- for firma (6 m ekvipasje)
kr. 450,- for private og kr.  900,- for firma (7 m. ekvipasje)
kr. 500,- for private og kr.1025,- for firma (8m. ekvipasje)
kr. 580,- for private og kr.1150,- for firma (9 m. ekvipasje)

Strøm
kr. 30.- pr. dag

Telt/bod leie (ca 3×3 m)
kr. 50,- pr. dag

Bordleie (1,8m)
kr. 25,- pr. bord, pr. dag

Når er påmeldingsfristen?

Påmeldingsfristen er 1. juli som siste dato for garantert plass.
Alle påmeldinger blir bekreftet.
Etter 1. juli vil kapasiteten gjennomgås, og de på venteliste får løpende svar på sin påmelding.

Har du bobil og ønsker overnatting under GibostadMartna så tar Kato Rørbakk imot bestilling på oppstillingsplass i Båthamna under GibostadMartna. tlf 920 95 290,

Brannforskriften.
Brannforskriften pålegger å plassere vogner/ bobiler med overnatting i minimum 3 m. avstand, og med mulighet for rask fjerning. Det betyr at ingen ikke kan påregne samme plassering som tidligere, men kun etter anvisning.
Det blir satt ut brannposter og brannvakt på Martnaområdet.

Adresser:
Gibostadmartna 2019 v/ Elaine Konradsen, Lysnesveien 1162, 9372 Gibostad.
E-post: martna@gibostad.no

Bankkonto: 4776.18.22027 – faktura m/ forfallsdato blir tilsendt.

Vi er en del av Gibostad Grendeutvalg (eier) – Org.nr: 993 389 706
Martnakomiteen består av alle lag og foreninger i grendeutvalgsområdet.

Genrell informasjon

 

Mer utfyllende informasjon

 

Hva stiller du med?

 

Rettningslinjer

  • Du/dere er ikke påmeldt før du har fått bekreftelse og standleie m.m er betalt. Ved at du sender inn dette skjema aksepterer du automatisk retningslinjene til GibostadMartna. Du finner disse retningslinjene på denne linken: http://www.gibostad.no/martna/info/retningslinjer.htm
 

Er du menneske eller maskin?