Velkommen

Stiftelsen Gamle Gibostad ble stiftet 22. mai 2014.

Denne stiftelsen er et samarbeidsprosjekt mellom lag og foreninger på Gibostad, bedrifter, Lenvik kommune, Troms Fylke og privatpersoner.

Vårt formål er å:
– sikre, bevare, utvikle og formidle historien og kulturhistorien på og fra Gibostad. Stiftelsen skal medvirke til utvikling av kulturnæringer, og bidra til bredere utvikling av lokalsamfunnet.

Leder/kontaktperson for stiftelsen :
Kato Fredriksen
Mobil: 91 58 63 75
E-post: kato1@online.no

Organisasjonsnummer:
914 012 333

Forretningsadresse:
Sjyveien 5
9372 GIBOSTAD

Postadresse:
c/o Gibostad Grendeutvalg
9372 GIBOSTAD