Hopp til innhold

Utstillerinfo

Markedsområdet.
Markeds-områdene innendørs er avgrenset til følgende bygg: Materialhandelen, Gammelbrygga, Butikken, Telegrafen.
Uteområdet er mellom disse byggene i et stort torg.
Her blir det hest, juletresalg, bål, m.m. Avhengig av snøforhold.

Bobiler, telt eller campingvogner får ikke anledning til oppstillingsplass i markedsområdet. Salgsboder blir anvist plass i området. Ta kontakt for bobil-plass.

Byggene er ikke oppvarmet, men dog innendørs, og under tak.
Uteklær er selvfølgelig, samt at vi anbefaler sitte/stå underlag.

Det er begrenset antall utstiller plasser tilgjengelig, og plassering av utstillere gjøres fortløpende etter profilvurdering av påmeldingen, samt først-til-mølla-prinsippet.
Fortløpende bekreftelse for påmeldinger.
Standplass er ikke endelig bekreftet og gyldig før påmeldingsavgifter er innbetalt til konto:
4776.18.22035 merket : JuleMarked GG 2019.

Bod-utforming:
Hver plass er avgrenset, og merkes med navneskilt av arrangøren.
Egen merking kan også gjøres.
Hver stand er utstyrt med 1 stk. normaltstort bord og 1 stk. stol. Noen plasser har vegger.
Annet møbleringsbehov meldes ved påmelding, også hvis bord ikke er ønskelig.

Utstillerpriser:
Variant 1-Inne: ca 2,3x1 m kr. 250,-
Variant 2-Inne: ca 2,4x1,7 m kr. 400,-
Variant 3-Inne: ca 2,4x2,7 m kr. 650,-
Variant 4-Inne: pris ikke oppgitt, ta kontakt for egen avtale.
Ute-plass kr 200,- oppgi hvilken str. du trenger.

Registreringsavgift på kr 100,- kommer i tillegg til standavgift.

Det er pga. brannfare ikke tillatt med bruk av noe slags levende lys i noen av byggene.

Uteområdene tilrettelegges slik utstiller ber om. Spesielle behov må meldes i god tid.
Bruk av levende lys og åpen ild i lykter, og bålpanner vil bli anvist, og skal registreres og godkjennes før bruk.
Eget brannslokkingsapparat anbefales medtatt.

Noen uteplasser i boder i markedsområdet er også tilgjengelig. Disse har 3 glatte vegger i tre-materialer, ingen hyller, skråtak og åpen front.
Bod-størrelsen er ca 2,4m x1,7 m.
Har du egen høvelig bod, kan den gjerne benyttes.
Men da må bilde sendes arrangøren, og godkjennes på forhånd med størrelse oppgitt.

Strøm:
Bodene har fremlagt strøm, med max 8A=1.800 W.
Utstillere bør ha med godkjent kabeltrommel for høvelig framføring av strøm til eget bruk på sin plass.
Boden har ikke egen belysning, og egne lamper bør medbringes.

Andre tekniske og praktiske behov meldes arrangøren i god tid.

Tilgjengelighet:
Bod-plassene er tilgjengelig fra FRE. 6. des kl. 12.00 og utover kvelden.
Markedsområdet åpnes LØR 7. des. kl 08.00 for utstillere. Innkjøring av biler stenger kl 10.30.
JuleMarkedet har åpent fra kl. 11.00 til kl. 16.00.
Bodene må være ryddet innen kl. 19.00 lørdag 7. des.

Parkering:
Utstillere vil bli anvist felles parkering for en bil (med henger) like ved JuleMarkedet.
Kommunale parkeringsbestemmelser gjelder. All parkering skjer på eget ansvar.

Markedsføring: 
JuleMarked i Gamle Gibostad vil bli markedsført via ulike kanaler og i ulike markedssegmentog målgrupper i inn og utland.
Det utformes et eget Program med kulturelle innslag for årets JuleMarked, og som markedsføres, distribueres og legges ut på diverse digitale plattformer.

En beste utstiller/markedsbod vil bli kåret i løpet av JuleMarkedet.

Annet:
Eventuelle krav fra Mattilsynet, brannvesen, skattemyndigheter, og eget forsikringsselskap ved deltagelse på JuleMarkedet, er utstillerens eneansvar.
Arrangøren kan svare på spørsmål om dette, og vil veilede.

Toaletter for utstillere og publikum er skiltet i ulike bygg i markedsområdet.

JuleMarked i Gamle Gibostad har ikke minibank-funksjon under markedet.
Vi oppfordrer utstllere å ha egen terminal eller Vipps.

Henvendelser, spørsmål til arrangøren:
Post:    Gibostad Grendeutvalg, Bygdekontoret,
Sjyveien 6, 9372 Gibostad.
E-post:  grendeutvalget@gibostad.no
Facebook:  JuleMarked i Gamle Gibostad.
Påmelding/Utstilleransvarlig:  Elaine- mob. 4829 5193
epost: elaine@elaine.no
Teknisk utstillerhjelp: Steinar-mob 9208 8111
Markedsledelse:        Hermann -mob 9112 8085