Velkommen til Gibostad
på nett


FACEBOOK er en arena Gibostad-samfunnet liker å bruke i tillegg til sine ordinære websider. Mye, eller retter sagt det meste av kommunikasjon går via Facebook. Lettvint og greit siden de fleste har tilgang til facebook og er innom dette samfunnet daglig.

Her er en liste over noen av de lag og foreninger som bare er et klikk unna. Tar også med et par offentlige institusjoner:


Gibostad




Senjahuset
fb-gibostadmartna




Gibostadmartna
fb-gibostadmartna




Gibostad Båtforening
fb-batforeninga




Gibostad Idrettsforening
fb-idrettsforeningen




Dametrim Gibostad
fb-dametrim




Gibostad og omegn Grendeutvalg
fb-grendeutvalget




Gisund Kystlag
fb-gisundkystlag




Gibostad Musikkforening
fb-musikkforening




Gibostad Samfunnshus
fb-samfunnshuset




SMIA
fb-smia




Gisund Skytterlag
fb-skytterlaget




Indre Senja Jeger- og Fiskeforening
fb-isjff




Samfunnslageret TRIO
fb-trio




Senja Videregående skole




Stiftelsen Gamle Gibostad




Troms Landbruksfagsenter
fb-landbruksfagsenter




Beitebruk i utmark, Troms
fb-beitebruk