Velkommen til Gibostad
på nett

FACEBOOK er en arena Gibostad-samfunnet liker å bruke i tillegg til sine ordinære websider. Mye, eller retter sagt det meste av kommunikasjon går via Facebook. Lettvint og greit siden de fleste har tilgang til facebook og er innom dette samfunnet daglig.

Her er en liste over noen av de lag og foreninger som bare er et klikk unna. Tar også med et par offentlige institusjoner:


Gibostad
Senjahuset
fb-gibostadmartna
Gibostadmartna
fb-gibostadmartna
Gibostad Båtforening
fb-batforeninga
Gibostad Idrettsforening
fb-idrettsforeningen
Dametrim Gibostad
fb-dametrim
Gibostad og omegn Grendeutvalg
fb-grendeutvalget
Gisund Kystlag
fb-gisundkystlag
Gibostad Musikkforening
fb-musikkforening
Gibostad Samfunnshus
fb-samfunnshuset
SMIA
fb-smia
Gisund Skytterlag
fb-skytterlaget
Indre Senja Jeger- og Fiskeforening
fb-isjff
Samfunnslageret TRIO
fb-trio
Senja Videregående skole
Stiftelsen Gamle Gibostad
Troms Landbruksfagsenter
fb-landbruksfagsenter
Beitebruk i utmark, Troms
fb-beitebruk