Facebook

… er en arena Gibostad-samfunnet liker å bruke.

Her er en liste over noen av de lag og foreninger som bare er et klikk unna. Tar også med et par offentlige institusjoner:


Gibostad


Gibostadmartna
fb-gibostadmartna


Gibostad Båtforening
fb-batforeninga


Gibostad Idrettsforening
fb-idrettsforeningen


Dametrim Gibostad
fb-dametrim


Gibostad og omegn Grendeutvalg
fb-grendeutvalget


Gisund Kystlag
fb-gisundkystlag


Gibostad Musikkforening
fb-musikkforening


Gibostad Samfunnshus
fb-samfunnshuset


SMIA
fb-smia


Gisund Skytterlag
fb-skytterlaget


Indre Senja Jeger- og Fiskeforening
fb-isjff


Samfunnslageret TRIO
fb-trio


Senja Videregående skole
fb-senjavgs


Stiftelsen Gamle Gibostad
fb-stiftelsen


Troms Landbruksfagsenter
fb-landbruksfagsenter


Beitebruk i utmark, Troms
fb-beitebruk