Gibostadmartna 2015 er under planlegging

Årets første møte i Arbeidsgruppa ble avholdt i Smia 29. januar. Det ble et oppsummeringsmøte der tråden fra Gibostadmartna 2014 ble tatt opp igjen og veien videre ble pekt ut.

Kort oppsummering fra møtet:
– dato for arrangement: 7. – 9. august.
– det blir ikke noen store endringer fra tidligere arrangement.
– standleien vil bli justert noe for de som trenger stor utstillingsplass.
– lag og foreninger som deltar på Martnaen bør frigi minst 1 person som hjelper til med å avvikle arrangementet.
– fortsette å oppgradere/investere telt og annet utstyr som trengs til arrangementet.
Les artikkelen på  web-siden til GibostadMrtna