Isfiske på Lysvatnet

Isfisking på Lysvatnet på Senja er til normalt ikke lov. Mange strømmet derfor til da muligheten bød seg lørdag. Indre Senja Jeger og Fisk hadde nemlig sørget for å få på plass en særskilt dispensasjon fra
isfiskeforbudet i forbindelse med arrangementet ”Fiskevinter”.

fb-tf-2015-03-23