Skuterkurset møter motbør

Elevene ved Gibostad videregående skole får ikke fortsette med skuterkurset i skoletida, i alle fall ikke på deres egen gård.

Fra gladsak til grusak for Gibostad

Komplisert Senja videregående skole avdeling Gibostad ved grønn linje tilbyr elevene sine skuterlappen til en verdi av 12.000 kroner. Det er første gang i år skolen tilbyr dette i år. Nå setter imidlertid Fylkesmannen kjepper i hjulene for skolen og mener at de ikke har lov til å drive med skuteropplæring på fylkeskommunal grunn. Dispensasjonen er gitt av Lenvik kommune. Louis Edvardsen (H) mener de har hjemmel i å gi slik dispensasjon og tar saken videre. FOTO: VIDAR BJØRKLI

 

GIBOSTAD: Lørdag gliste tre elever fra grønn linje Vg1 bredt i Folkebladet og talte varmt om at skolen for første gang tilbyr elevene å ta skuterlappen til en verdi av 12.000 kroner.
– Skolen skal ha all mulig ros for å innføre et tilbud som dette. Det viser at de prøver å ta vare på elevene på en god måte. Det er klart at skolen blir attraktiv når den tilbyr elevene sertifikat for både snøskuter og traktor, sa elevene da.

– Opphevet

Nå kan imidlertid det glansmalte bildet bli omgjort til et nokså grufullt maleri.

Etter at Lenvik kommune ga skolen dispensasjon til å benytte seg av øvelsesløypene på fylkeskommunal eiendom, har Fylkesmannen satt foten ned og opphevet vedtaket.

Kongens representant i Troms mener at kommunen ikke har hjemmel for å gi tillatelse til bruk av snøskuter for et formål som kan dekkes på en annen måte. Da siktes det til et eksisterende skuteranlegg på Aspelund.

Reindrifta i området går også sterkt imot snøskuterkurset elevene tilbys gjennomført på egne oppmerka områder.

– Skal kjempe

Utvalg og miljø og forvaltning ved leder Louis Edvardsen, anker saken.

– Dette tilbudet er kjempeviktig for at skolen skal kunne bygge videre på sitt potensial. Hvis vi politikere ikke skal gjøre alt i vår makt og legge til rette for dem, har vi ikke lyktes med vår funksjon.

– Har dere rett til å gi en slik dispensasjon?

– Ja. Jeg mener vi har det. Dette tilbudet er særlig viktig for skolen, men også lokalsamfunnet. Skuterløypa ligger uansett på fylkeskommunens egen grunn, svarer Edvardsen.

– Kniven på strupen

Han mener derfor at det er veldig spesielt at Fylkesmannen skal stikke kjepper i hjulene for et slikt tiltak.tf-2015-03-24-le+ses

– Skolen har fått kniven på strupen og må utvikle nye tilbud. Det forsøker de på nå. Vi ønsker ikke å være med på at Fylkesmannen skal kjempe imot. Vi skal sloss for dette tilbudet, poengterer utvalgslederen.

Edvardsen påpeker også at de vil ta opp problemstillinga med Klima- og miljødepartementet.

Hvis Fylkesmannen ikke etterkommer Edvardsens anke, vil mekling og befaring være neste steg.

– Det er realistisk at vi drar dette i land. Det kan ikke være slik at noen skal sitte å styre over både kommunale og fylkeskommunale ønsker, sier han avslutningsvis.

– Tungvint

Rektor ved skola Stein-Erik Svendsen,  ønsker å gå i dialog med dem som måtte ha innsigelser til kurset.

– Nå må vi benytte oss av Aspelund for langkjøring. Det betyr merarbeid og logistikk, som igjen er krevende for elevene som må fraktes flere mil bort fra ordinær undervisning, men vi har ikke gitt opp håpet, forteller han.

–  Er dette spikeren i kista for kurset?

– Det vet vi ikke. Det er tungvint for oss å måtte dra så langt ut av skoleområdet. Det hadde vært best å hatt det her hos oss.