Ungdomsbedrifter UB på utstilling i Tromsø

Se dette innslaget på FolkebladetTV. Mot slutten ser dere to UB’er fra Senja vgs – Gibostad. 


Se innslaget her.