Gibostad Samfunnshus A/L

Mangler info her..

Styret:

Leder – Tommy Kildahl