Handelsstanden Gibostad
-som også i perioder har vært et kommunesenter.

http://digitaltmuseum.no/011012660793

Dette er skrevet med utgangspunkt i et innlegg Tor-Magnus Seglsten hadde på Facebook 5/4-16.

Inntil handelen ble frigitt i 1789 i Troms, så var det trondhjemsborgerne som hadde handelsmonopolet i området. Unntak var bondehandel og jekteskippernes mer eller mindre rett til å handle i Bergen når de leverte fisk.

I 1800 var det i Troms fortsatt 3 trondhjemsborgere, 6 jekteskippere og 38 gjestgivere, hvorav 31 også drev handel – som de dessverre måtte drive på kanten av loven!

På Gibostad fikk prestesønn Simon Kildal Leth gjestgiverbevilgning 1784 – med rett til å selge og skjenke brennevin. I 1788 overtok Jakob B. Friis, men det gikk dårlig for han også som følge av lite trafikkgrunnlag.

I sør var Klauva nærmeste «konkurrent», og i nord hadde man Laukvik, Hekkingen, og Bentjord. Gibostad var det eneste i Lenvik, men da noen ville etablere landhandel på Hollendernes ved Målselvas utløp i 1844, så protesterte Øvre på Gibostad – så bevilgning ble ikke gitt!

I andre halvdel av 1800-tallet ble handelen frigitt, og flere kunne etablere seg, og bla så var det en tid 4 handelsmenn samtidig på Gibostad, ifølge min bror som har gjort en grundig jobb for å belyse historien i forskjellige sammenhenger.

GABRIEL ZACHARIASSEN 1794-1806
Han hadde vært bonde på Bondjord før han i 1794 fikk gjestgiverbevilgning på Gibostad. Fra før hadde han en tilsvarende bevilgning på Hekkingen som var mer innbringende. Ved tellingen 1801 oppgis han å være 49 år og ugift. Else Brox er husholderske, og han har 8 tjenestefolk:
På Gibostad bor også bonde og gårdsbruker Andreas Kjergaard med familie.
Fra 1798 var Gabriel også eier av Hekkingen og ved sin død eide han også Øyfjorden (vestsia) med Fjordgård. Gabriel døde høsten 1806 av skjørbuk, og nå oppgis alderen til 40 år. Bo-oppgjøret var omfattende og er godt dokumentert for ettertiden i Lenvik Museum. I tillegg til beskrivelse over eiendommer og løsøre, er det lange lister over debitorer (skyldnere) og kreditorer (tilgodehavere) – en typisk situasjon for handelsmenn på den tiden. En av arvingene var en gjenlevende søster.
Bildet viser Gibostad i en skisse av Carl Frederik Diriks fra 1869.