Kulturverngruppa

Ble etablert tidlig på 1990-tallet som en undergruppe av Gibostad og omegn Grendeutvalg.

Postadresse:
C/o Toralf Nergaard
Vardnesveien 20
9372 Gibostad

Kontaktperson i Kulturverngruppa er:
Toralf Nergaard
Mobil: 97 19 47 35
E-post: tma-nerg@online.no

Kulturverngruppa består av:
Kirsten Nilssen
Julie Nymo Johnsen
Toralf Nergaard (kasserer)
Hans Magnus Eggø

Hovedoppgaven er å ta vare på «Gamle Gibostad» med hovedfokus på å restaurere og ta ansvar for Smia.

(oppdatert 27.01.15)