Posthistorie

Posten har holdt til lenge på Gibostad

Poststed – Lenvik (Troms)

WANG I LENDVIGEN (Troms) var ifølge posthistorien poststed allerede før 1777. De første som ordnet med posten, var prestene. Prosten Gunnar Berg skal ha utført postarbeidet i tiden 1792–1805. I «Forklaringen til Pontoppidans kart 1785» er stedet likevel benevnt «Gjestegaard».

I Postmuseets første postale fortegnelse, 1808, over «poståpnerier» som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde; Frederik VII overtok) — og i portotabeller fram til 1816 — er navnet skrevet som LENDVIG poståpneri.

I portotabellene for årene 1837–1847 er navnet endret til GIBOSTAD. I forklaring til poståpnerienes beliggenhet, 1848, og i tabellene fram til 1885 er stedet benevnt LENVIG (GIBOSTAD). Poststedet ligger da i Lenvig prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier. Hvilket postkontor (hvilken postekspedisjon) poststedet først var underlagt, er ikke kjent, men trolig var det Nordland postcontoir.

Poståpneriet ble fra 1.10.1868 lagt under Tromsø postdistrikt.

Det ble også underholdt en 14-daglig bipost ved gående bud mellom Lenvig poståpneri på Gibostad og Løkvig poståpneri. Sirk. 20, 24.9.1870.

Fra 1.5.1885 ble navnet bestemt å være GIBOSTAD. Sirk. 11, 6.5.1885.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 177 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver og tekst LENVIG.

(9372)

Poståpnere/styrere:

Prestene er de første som ordnet med posten, og prost Gunnar Berg nevnes i tiden 1792–1805.

En timeseddel fra 1835 attestert av L. Øvre, som muligens var poståpner da.

I 1849 er notert L. Øvres enke.

Hans Kjeldahl 10.5.1864.

Handelsm. Daniel M. Sørensen 1.3.1884.

Handelsbetjetjent Normann kst. i kort tid i 1885.

Dampskipsekspeditør Bertha Sørensen ble tilsatt i 1885.

Handelsmann Ole Martin Næssø 1.1.1916.

Kjøpmann Andreas Hove 1.11.1917 (f. 1875).

Prokurist (senere ds.eksp.) Magnus Meier Berg 1.11.1918 (f. 1888).

Hjalmar Oddgeir Nergaard i tiden 1.5.1959–1.10.1963 (f. 1907).

Vikarer fra 1.10.1963.

Poståpner Jan Martin Nergaard 1.9.1965 (f. 1932).

Magnus Ingebrigtsen 1.10.1969 (f. 1918).

Postfullmektig (vikar) Svein Helge Nilsen først vikar, deretter fast tilsatt fra 1.9.1985 (f. 1954)

Postkasserer Hilfrid Annie Simonsen 1.8.1988 (f. 1959).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1849 16 Spd., i 1872 30 Spd., i 1887 kr 220,-, i 1893 kr 400,-, i 1906 kr 650,-, i 1910 kr 700,-, i 1914 kr 750,- og fra 1917 kr 1.000,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

 


 

GIBOSTAD POSTKONTOR 180 ÅR, midlertidig brevhus, under Finnsnes postkontor, var i virksomhet på Gibostad i forbindelse med 180-årsjbileet for postkontorets opprettelse, den 10. og 11.8.1996.

— I en parentes bemerket skal det opplyses at selve opprettelsesdato/-året som poståpneri/-kontor er noe usikker, idet GIBOSTAD poståpneri allerede i 1808 var blant de poståpnerier som skulle tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde; Frederik VI overtok). — (Motivdatostempel.) Sirk. 17, 9.7.1996.

 


 

POST i BUTIKK
Etter at Gibostad Postkontor ble nedlagt 11.8 1996 overtok Coop Marked Gibostad 12.8 1996 de aller fleste post og banktjenestene som postkontoret hadde. Butikksjef ved overtakelsen var Klara Kristoffersen (f.1942).

1.10 2012 overtok Joker Gibostad (Distribusjon Nord AS) både lokalene og alle tjenester som Coop Marked Gibostad hadde etter at Coop Nord SA la ned sin avdeling på Gibostad. Janhild Lindstad var daglig leder for Joker Gibostad ved overtakelsen.