Gisund Samvirkelag

I 1943 ble Gisund Samvirkelag stiftet. Samvirkelaget var i ordinær drift fra 1945.

Første leder var Oskar Didriksen.

Første bestyrer var Brynjulf Elde.
 

Gisund S-lag hadde egen filial på Bjorelvnes fra 1947. Denne ble nedlagt i ??

I 1977 ble samvirkelaget sammenslått med Finnsnes Samvirkelag, og ble en avdeling under dette s-laget.

I ???? ble Finnsnes Samvirkelag (Coop Finnsnes BA) sammenslått med Coop Indre Troms SA og gikk under navnet Coop Midt-Troms BA.

Coop Midt-Troms BA ble i ???? sammenslått med Coop Nord SA.

Styret i Coop Nord SA bestemte i 2013 at avdelingen på Gibostad skulle legges ned. Bygget ble solgt til Distribusjon Nord, Gibostad som drev Joker-butikken rett i nærheten. De flytte Joker-butikken inn i lokalene som tidligere huset Coop Marked Gibostad.

Og dermed av xx år med samvirkebevegelse på Gibostad over.


Styreformenn:
Oskar Didriksen
 

Bestyrere/butikksjefer:
Brynjulf Elde –
Svein-Erik Kvendbø –
Klara Kristoffersen – -2006
Johan Arne Andersen – 2006-2014