april 2014

2,3 millioner for asylanter.

Lenvik kommune vil for 2014 motta vel 2,3 millioner i tilskudd fra UD for å være vertskommune for asylsøkere. 477.000,- for mottaket på Gibostad.