Gibostad IF gir til asylmottaket.

Etter søknad til Norges Fotballforbund ble GIF tildelt kr 30.000 til kjøp av fotballutstyr til beboerne på Senjagården mottak for enslige mindreårige.

gif-2014-04-25