Asylmottaket

Åpent hus på Senjagården

Gibostad asylmottak inviterte til nabofest med omvisning og bespisning. Og bygdefolket var ikke tungbedt. Mange tok turen for å se og smake.

2,3 millioner for asylanter.

Lenvik kommune vil for 2014 motta vel 2,3 millioner i tilskudd fra UD for å være vertskommune for asylsøkere. 477.000,- for mottaket på Gibostad.