Åpent hus på Senjagården

Gibostad asylmottak inviterte til nabofest med omvisning og bespisning. Og bygdefolket var ikke tungbedt. Mange tok turen for å se og smake.

tf-2014-05-05
Fra Troms Folkeblad 5/5-14.