Med lidenskap for fiske

Som elev ved BLÅ-linja på Gibostad får Johan dyrket sin store lidenskap som er båt og fiske.

Med lidenskap for fiske

Med lidenskap for fiske

20.02.2015
Artikkelen er hentet fra Senja vgs sine internettsider.

Johan Eirik som går VG1 Naturbruk BLÅ på Gibostad bruker ikke mye tid på data og TV. Han trives derimot best når han kan holde på med fiske, og etter at han startet på Gibostad i høst har han ukentlig gjort flere sjyvær med hyselina og kveitvad i Gisundet på ettermidags- og kveldstid. Han drifter med egen båt, og har fått tilgang til noe av skolens utstyr og lokaler for å kunne egne linebruk og ta vare på fisk. Han har også fått med seg noen av klassekameratene på fiskeriet, og flere kvelder for uka er det lys fra egnerommet og lystig musikk kan høres.Det meste av fisken selges lokalt, og kundene får fisken prekevert etter ønske. Guttene har også etter hvert blitt meget gode i filetskjæring.

Johan kjøpte forøvrig egen båt allerede da han var 14, og dette ble behørig omtalt i diverse media. Se reportasje her…

Med den interessen både Johan og de andre elevene i BLÅ-klassen viser for både fisker- og oppdrettsyrket vil mange av disse garantert bli et godt tilskudd til rekrutteringa for disse næringene.

Johan med dagens hysefangst, og der mesteparten nok ender opp som velsmakende fiskekaker.