Gibostadmartna for 25. gang.

Det er tid for å melde på din stand til den 25. Gibostadmartna. Allerede ca 20 påmeldte. Gibostadmartna er et marked primært for lokal husflid og mat, og lokalt håndverk.

martna-2016Det skal være ei rolig møteplass for å treffe kjente, spise godt og handle. Vi ønsker ikke annen støy enn den levende musikken og teateret vi tilbyr – og selvsagt lyden av lekende barn.

Gå på heimesida til Gibostadmartna og bruk påmeldingsskjemaet der. I år vil vi også kunne tilby standplass inne i storbrygga hvis det er ønskelig. Fint om du har e-postadresse, det sparer oss for store portoutgifter.

Opplegget blir tradisjonelt med god mat, mye å handle, gratis underholdning med band, teater mm.

Vi ønsker også å slippe til lokale ungdommer på «Åpen scene» i Gammelbrygga på lørdag. Gi beskjed om du ønsker å opptre – vi har lokale og lydmann klar.

I år vil vi også ha fokus på «blå» utdanning (Senja VGs) og blåe næringer som fiskeri og havbruk.

Martna innledes med Martnapub på Gammelbrygga fredagskveld.

Velkommen skal du være som besøkende, deltaker eller utstiller.