2016

Lenvik kommune Fritidskort 2016

Lenvik kommune har i 2016/2017 et prosjekt med fokus på utjevning av sosiale forskjeller, inkludering og forebygge frafall i fra fritidsaktiviteter for barn og unge.       Klikk her […]

Gibostadmartna for 25. gang.

Det er tid for å melde på din stand til den 25. Gibostadmartna. Allerede ca 20 påmeldte. Gibostadmartna er et marked primært for lokal husflid og mat, og lokalt håndverk.