Tunnel under Gisundet

Toralf Nergaard. Foto: Arnfinn Johnsen

Toralf Nergaard fra Gibostad har skrevet et Åpent brev til Lenvik kommune, politikere, organisasjoner og næringsliv i Midt-Troms, der han spør og svarer på Hvorfor bør det lages en tunnel under Gisundet med det ene åpningen ved Gibostad:

 


Hvorfor tunnel under nordre del av Gisundet?

Gode kommunikasjoner er grunnlaget for vekst og utvikling av et samfunn. Det gjelder ikke minst for et øysamfunn med rike ressurser i utkanten av verden. Båten og havet har til alle tider knyttet Senja til verden. Siden kom veien og ikke minst brua, og mye av trafikken flyttet seg dit.

Sist høst fikk vi erfare litt av sårbarheta med kun denne ene faste forbindelsen. Hva vil skje dersom et skip skulle gjøre større skader på brua og den måtte bli stengt i uker eller måneder? Med den sterke økninga i trafikken til og fra Senja, er tiden – etter over 50 år med kun denne ene forbindelse – moden for nok et alternativ over Gisundet.

Gjennom årene har det vært innspill til tunell under sundet fra Gibostad til Bjorelvnes. Tiden har muligens ikke vært moden for slike store tanker tidligere, men med dagens teknologi og næringsutviklingen på øya bør det være realiserbart.

Hvorfor en slik forbindelse bør komme nettopp mellom Nord-Senja og fastlandet?

  1. Da den gamle fergeforbindelsen mellom Gibostad og Bjorelvnes forvant, forsvant også det meste av samkvem mellom de tidligere nabobygdene i den nordre del av kommunen. Historisk samkvem knyttet til arbeid, skole, kirke, lege, handel mm ble brått fjernet, og bygdene ble på mange vis satt tilbake i utvikling. På grunn av brua ble Finnsnes det naturlige mål for alle veier. Det har på mange måter vært positivt, men nå er det kanskje også blitt en flaskehals for videre utvikling av hele øya.
  2. En ny forbindelse mellom Nord-Senja og fastlandet vil kunne gi en ny giv for bygdene på begge sider av sundet. Det vil kunne åpne nye arbeids- og turistmarkeder med kortere og alternative ruter.
  3. Skoletilbudene innen grønn og blå studieretning ved Senja vg skole vil kunne bli vesentlig bedre for fastlandsdelen av nordkommunen og – gi et løft for denne skolen og næringene.
  4. Eksporten av sjømat fra den nordre del av Senja er stor og økende. I dag må all denne trailertrafikken over brua og gjennom Finnsnes sentrum. En tunell fra Gibostad til Bjorelvnes vil kunne sende en stor del av tungtrafikken via Sollidalen og opp til E6 / en framtidig jernbane, og med det korte ned kjørestrekninga og avlaste brua og bysentrumet.
  5. For oss fra Nord-Senja som likevel skal til byen vår for arbeid eller handel, vil fastlandsveien medføre nærmere 20 km kortere vei tur/ retur.
  6. En kan oppnå bedre miljø og trafikksikkerhet langs belastede veiene ved å flytte deler av trafikken til alternative ruter. (Fra langs Gisundet og Gibostad skole)
  7. Som alle vet er Gisundet på det smaleste ved Gibostad, så kostnadene med tunell her bør bli vesentlig lavere enn i nærheten av Gisundbrua.
  8. Til slutt. Det er ingen logikk i at begge forbindelsene mellom den store øya og fastlandet skal ligge «oppå hverandre». Her er det også snakk om ei rimelig fordeling av samferdselsgoder og muligheter for vekst og utvikling i hele kommunen og øya.

Da noen uredde menn tenkte store tanker om ei bru over sundet var det nok mange skeptikere, men brua kom og den har skapt velstand. Vi får håpe at Lenvik kommune og nabokommunene ser mulighetene for ei positiv utvikling for næringsliv, bosetting og trivsel med ei realisering av en fastlandsforbindelse over nordre del av Gisundet. Det er på høy tid.  Lykke til.

Gibostad 15.2.2017

Mvh Toralf Nergaard