Gibostad og omegn Grendeutvalg

Stiftet 31. mai 1989

Postadresse:
9372 Gibostad

Leder for Grendeutvalget:
Hermann J. Uteng
Mobil: 91 12 80 85
E-post: grendeutvalget@gibostad.no

Grendeutvalgets formål er å fremme innbyggernes felles interesser i området, fremme idèer samt bidra til iverksetting av: – miljømessige tiltak. – sosiale tiltak. – næringsmessige tiltak. – arealplanlegging.

Grendeutvalget skal være partipolitisk og religions nøytral.
Les mer på Grendeutvalget sine websider.