Lenvik kommunestyre vedtok å flytte barnehagen

Under kommunestyremøtet 30. april vedtok Lenvik kommune å flytte barnehagen fra Møllerenga opp til barneskolen.

Barnehagen på Gibostad trenger nye lokaler. Det er lav standard på bygning. Personalets arbeidsforhold har flere mangler. Utelekemiljøet har begrensede
aktivitetsmuligheter. Antall barnehageplasser til fordeling er årlig for lavt i forhold til befolkningens behov.
Flyttingen er også et ledd i vedtatt arealøkonomisering.

Den gamle barnehagen i Møllerenga skal selges. Takst pr 28/2-15 var på 800.000,- Eiendommen strekker seg over 2 «tomter». Det kommer sikkert mer informasjon om dette om et par år…


Her er sakspapirene fra kommunestyret:

Saksprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur: Ny lokalisering av Gibostad barnehage – 9/4-15

Saksprotokoll Lenvik formannskap: Ny lokalisering av Gibostad barnehage – 14/4-15

Saksprotokoll Utvalg for miljø og forvaltning: Ny lokalisering av Gibostad barnehage – 23/4-15

Kostnadsanssalg for NY barnehage/SFO ved Gibostad skole

Fasadetegninger

Plantegning

Saksfremlegg Lekvik kommunestyre 30/4-15